Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten

 

Voorschriften en attesten worden alleen verstrekt tijdens de consultatie en kunnen niet telefonisch aangevraagd worden. Dit stemt overeen met de regels van het RIZIV en de Orde der Artsen.
Zorg ervoor dat je tijdens de raadpleging voldoende voorschriften vraagt zodat je toekomt tot de volgende consultatie.
Maak samen met uw arts afspraken binnen welke tijd dit moet gebeuren, om een goede opvolging te verzekeren.