Privacy

Privacy

 

Groepspraktijk Koeipoort hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon kan geïdentificeerd kan worden. Groepspraktijk Koeipoort houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en de gezondheidsgegevens worden verwerkt door CareConnect en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In het kader van deze nieuwe privacywetgeving (GDPR) mogen er geen laboresultaten/verslagen/voorschriften meer gemaild of gefaxt worden (zelfs niet met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt). U kan een afspraak maken om resultaten te bespreken of mits toestemming van de arts telefonisch contact opnemen. Houd hierbij rekening met de consultatie-uren van de betreffende arts. U kan steeds een afdruk of kopie van de resultaten komen ophalen.