Verminderde aanwezigheid dr. Mortelmans – Groepspraktijk Koeipoort

Dr. Christophe Mortelmans overkwam een sportief ongeval met gevolgen voor de knie. Als sportarts vindt hij het belangrijk ook eens als patiënt een medisch traject te doorlopen en praktijkervaring op te doen. I.k.v. de revalidatie en (mogelijke) operatie zijn vanaf 19/6 een verminderde en wisselende beschikbaarheid te verwachten komende weken en/of maanden. Huisbezoeken zijn tijdelijk niet mogelijk. Dr. Mortelmans zal het mogelijke doen om patiënten verder te helpen op consultatie en wordt hierin gesteund door zijn collega’s van de groepspraktijk. Een afspraak boeken kan nog steeds via onze website of telefonisch. Wij danken u voor het begrip.