Huisbezoeken – Groepspraktijk Koeipoort

Graag nemen wij de tijd om jullie aandacht te vestigen op ons beleid omtrent de huisbezoeken dat vanaf 1/10/2019 verandert. Door het groeiend aantal patiënten zijn we genoodzaakt om het aantal huisbezoeken te beperken. Meer informatie kan je terugvinden op de webpagina van de huisbezoeken. Het is erg nuttig om deze informatie door te nemen om misverstanden te vermijden. Wij danken jullie alvast voor het begrip.

Huisbezoeken

Om tal van redenen zijn we genoodzaakt om het aantal huisbezoeken te beperken. Met het groeiend patiëntenaantal zijn we niet meer in de mogelijkheid om steeds tot bij de patiënt thuis te gaan. In onze praktijk zijn we ook het best uitgerust om u te onderzoeken, dit komt de kwaliteit van onze geleverde zorg ten goede. Bovendien beschikken we in de praktijk over uw medisch dossier. Door een afspraak te maken in de praktijk, hoeft u nooit lang te wachten.

Om deze redenen zijn de huisbezoeken geografisch beperkt. Kijk op de kaart of je behoort tot ons werkingsgebied voor de huisbezoeken. Mensen die buiten deze zone wonen zijn welkom in de praktijk, maar hou er rekening mee dat wij niet op huisbezoek kunnen komen, ook niet in de toekomst. Huisbezoeken blijft ook binnen het werkingsgebied een uitzonderingsmaatregel: alleen voor uitgesproken minder mobiele patiënten die niet vervoerd kunnen worden.

Huisbezoeken worden steeds telefonisch aangevraagd, bij voorkeur tussen 7u30 en 10u00. Bij dringende oproepen komt de arts die het snelst beschikbaar is.